سیلندر سرویس

سیلندر سرویس یا سیلندر سرویس بهداشتی که بیشتر برای نصب بر روی درب ها مربوط به دستشویی یا توالت ها استفاده می شود. دارای یک زایده در قسمت داخلی سیلندر که به سمت داخل سرویس بهداشتی نصب می شود می باشد.

سیلندر سرویس فاقد هرگونه کلیدی بوده و کاربر قادر به قفل کردن درب، از قسمت داخل توسط زایده نصب شده بر روی مغزی سرویس می باشد.

اطلاعات بیشتر ...

مشاهده همه 11 نتیجه